Ý nghĩa của các loại hoa hồng

ý nghĩa của các loại hoa hồng Hoa Hồng: Tỏ lòng ái mộ, tỏ sự hạnh phúc vinh dự. Hoa Hồng Gai: Tỏ lòng tốt. Hoa Hồng Đỏ: Một tình yêu mảnh liệt và đậm đà, tỏ sự hạnh phúc vinh dự. Hoa Hồng Baby: Tình yêu ban đầu. Hoa Hồng bạch: Ngây thơ duyên […]